czwartek, 15 listopada 2012

Winter Shoes Picking Rules

One could think that picking the best winter shoes is only a matter finding the ones which reflect one's taste. That's not true and for those of You who've decided throw away his or her last season winter shoes and buy new ones I have few buing rules:

Ktoś mógłby pomyśleć, że wybór najlepszych butów na zimę jest kwestią znalezienia takich, któe odpowiadają jego gustom. To nie prawda i dla tych, którzy zdecydowali się na opróżnienie swoich szaf z zeszłosezonowych butów zimowych  i kupienie nowych mam kilka zakupowch rad:

1

If You don't want to optically shorten You legs, pick shoes with upper reaching one of Your leg joints (it sounded very medical, sorry): ankle, knee or even hip if You're picking shoes for Your next drag queen show;)

Having short leggs, never wear shoes which ends halfway through Your calf.

Jeśli nie chcesz optycznie skrócić swoich nóg, wybieraj buty, z cholewką sięgającą któregoś z Twoich nożnych ścięgien (zabrzmiało bardzo medycznie, wybaczcie): kostka, kolano lub biodro, jeśli akutat wybieracie obuwie na swój następny drag queen show;)

Posiadacze krótkich nóg nie mogą nosić butów, które kończą się w połowie łydki.
Shoes with upper which shouldn't closely fit the area above Your ankle are not for people with big calf.  A big calf would probably fill the whole shoe and it would make a leg look even fatter. Try to asses impartially if Your calf is big or not. 

I think this is quite difficult task, so I will write another post about it soon.

Buty z cholewą, która nie powinna ciasno okalać nogi powyżej kostki nie są dla osób z dużymi łydkami, ponieważ prawdopodobnie wypełnią całego buta i noga będzie wyglądała na grubszą niż jest. Spróbuj ocenić obiektywnie czy Twoja łydka jest gruba czy nie.

Myślę, że jest to dość trudne zadanie, więc napiszę o tym osobny post niedługo.

3

Glossy shoes with high upper, leather boots for instance, makes Your leg look fatter.

Błyszczące buty z wysoką cholewą, np skórzane kozaki, sprawiają, że Twoja noga wygląda grubiej.

4

Full figured women shouldn't wear shoes on very slim high heels like the ones below. It makes You look as if You were going to play a role in a Mentos the Freshmaker commercial in a bit.

Kobiety o pełnej sylwetce nie powinny nosić butów na bardzo cienkiej szpilce, jak ta na zdjęciu poniżej. Wygląda to jakbyś zaraz miała zagrać rolę w reklamie Mentos the Freshmaker.

buty dostępne na DeeZee http://deezee.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz