czwartek, 22 listopada 2012

PEPLUM COAT Baskinka tylko dla warzyw gruntowych

I personally adore this one:) Acctually it's not THAT expensive (£75.00) and avaliable at 
But before You decide to buy this one or a similar one, please read what's written below.
Osobiście uwielbiam ten płaszcz:) Właściwie nie jest AŻ TAK drogi (£75.00) i dostępny w Miss Selfrigle. Ale zanim zdecydujesz się kupić ten płaszcz bądź podobny, proszę przeczytaj co jest napisane poniżej.

This is going to be the shortest of all post from the series. No matter what kind of peplum you wear, it's always going to optically broaden Your hips. Let's think logically... if my hips are already broad, why would I make it look even broader? And that's why...
To będzie najkrótszy post ze wszystkich w tej serii. Nie ważne jaki rodzaj baskinki nosisz, zawsze będzie optycznie poszerzała Twoje biodra. Pomyślmy logicznie.. jeśli moje biodra są już dość szerokie. dlaczego miałabym je jeszcze bardziej poszerzać optycznie? I dlatego...

2 MOST IMPORTANT RULES: 
2 NAJISTOTNIEJSZE ZASADY:

PEAR GRUSZKA
No!!! Never! Under no circumstances!
Nie!!! Nigdy! Pod żadnym warunkiem!

CARROT MARCHEWKA
Yes! Yes! Yes! That's exactly what You need to wear:)
Tak! Tak! Tak! To jest dokładnie to co powinnaś nosić:)This one is Burberry obviously
Ta jest oczywiście od Burberry
 OASAP

TWO BODY TYPES WHICH  CAN WEAR IT BUT ONLY WITH A TOP, WHICH OPTICALLY BROADENS SHOULDERS.
DWA TYPY SYLWETKI, KTÓRE MOGĄ NOSIĆ BASKINKĘ, ALE TYLKO Z GÓRĄ, KTÓRA ICH OPTYCZNIE POSZERZA.

HOURGLASS KLEPSYDRA 
COLUMN KOLUMNA


And the last but not least...
I ostatni...

APPLE JABŁKO
Unless You are a quite slim APPLE, DONT WEAR IT :/ SORRY, it's not the cut for You (I know that You can fell the most ignored of all body types, but I'm going to compensate it to You soon)
Jeśli nie jesteś w miarę szczupłym JABŁKIEM, NIE NOŚ BASKINKI :/ WYBACZ, to nie jest krój dla Ciebie (Wiem, że możesz się czuć najbardziej ignorowana ze wszystkich typów sylwetki, ale wynagrodzę Ci to niedługo)

Tomorrow: Biker jacket
Jutro: Kurtka motocyklowa

Stay tuned:)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz