sobota, 24 listopada 2012

MILITARY COAT Burberry I love you


I'm a big fan of military coats. They are ornamental in its nature and beautiful... Unfortunatelly I'm still looking for a perfect one in a reasonable price, because even if I have Burberry deep in my heart, I don't have spare few thousands in my wallet.
Jestem wielką fanką płaszczy stylizowanych na militarne. Są dekoracyjne same w sobie i piękne... Niestety wciąż szukam tego idealnego w rozsądnej cenie, poniewać nawet jeśli Burberry jest głęboko w moim sercu, nie mam wolnych kilku tysięcy w portfelu.

Let's get to the point, shall we?
Ale przejdźmy do sedna...

Apart form military coats' beauty and chic, they generally shape silhouettes perfectly. Chevrons makes Your shoulders look wider, brass buttons in a double breasted cut draws attention to the centre of a body, big, extensive collars make V neckline, tailoring does its job, flap, sided pockets and flared bottom optically broadens hips.
Abstrahując od piękna i szyku płaszczy militarnych, zwykle ich krój idealnie kształtuje sylwetkę. Pagony optycznie poszerzają ramiona, mosiężne, ułożone dwurzędowo guziki przyciągają uwagę do centralnej części ciała, wielkie, rozłożyste kołnierze układają się w kształt V, taliowanie robi robotę, kieszenie z patkami wszyte z boku i rozkloszowane doły optycznie poszerzają biodra.

That's why...
Dlatego...

HOURGLASS KLEPSYDRA
This cut accentuates Your perfect proportions. The only thing You need to do is pick coats with balanced top and bottom. You don't want Your coat to be optically more broadening either the top or bottom parts, because it would distort proportions of Your body.
Ten krój podkreśla Twoje idealne proporcje. Jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, to wybrać płaszcz ze zbalansowaną górą i dołem. Nie chcesz, żeby Twój płaszcz optycznie bardziej poszerzał albo górę albo dół, ponieważ to zaburzy Twoje porporcje.
COLUMN KOLUMNA
You can add yourself some curve by optically broadening both shoulders and hips. You need fit and flare, coats with chevrons or shoulder pads, or double breasted cut like the one below.
Możesz dodać sobie trochę krągłości przez optyczne poszerzenie w tym samym czasie ramion i bioder. Potrzebujesz płaszczy dopasowanych w pasie i rozkloszowanych u dołu z pagonami, poduszkami naramiennymi lub dwurzędowe, takie jak na obrazku poniżej.


CARROT MARCHEWKA
You can balance Your proportions when You pick coats which extensively flared bottoms like the one below.
Możesz wyrównać swoje proporcje wybierając płasz z bardzo rozkloszowanym dołem, jak ten poniżej.


PEAR GRUSZKA
You can balance Your proportions when You pick coats with flared bottoms to cover Your hips and far more optically broadening top. In the case shown in the picture below it's chevrons and shoulder pads.
Możesz wyrównać proporcje wybierając płaszcz z lekko rozkloszowanym dołem, aby zakrywał Twoje biodra i o wiele bardziej optycznie poszerzającą górą. W tym przypadku są to pagony i poduszki naramienne.
Burberry avaliable at Nordstorm

APPLE JABŁKO
Because the narrowest part of Your body is right below Your bust, You need to pick military coats which are tight under You breasts. Choose coats with parts which optically broadren both shoulders and hips, just like COLUMN has to do.
Ponieważ najwęższa część Twojego ciała znajduje się zaraz pod Twoim biustem, potrzebujesz płaszcza, który jest odcięty pod Twoimi piersiami. Wybierz płaszcz, który jednocześnie optycznie poszerza ramiona i biodra, tak samo jak KOLUMNA powinna to zrobić.

It was fun, but we came to the end of the series. Since APPLES didn't get as much advice as other body types did, next post would be about outwear picking for APPLES:)
Zabawa była fajna, ale doszliśmy do końca serii. Ponieważ JABŁKA nie dostały tak dużo rad jak reszta typów sylwetki, następny post będzie o wybieraniu okryć wierzchnich dla JABŁKA:)

See You:*Brak komentarzy:

Prześlij komentarz