środa, 21 listopada 2012

DOWN COATS Puchowe kurtki z czasów dzieciństwa

Big down jackets remind me of my childhood. When it startet to get colder, every kid looked like a fast moving inflated baloon (mainly because those jackets were at least one size bigger than they should have been).
Wielkie puchowe kurtki najbardziej kojarzą mi się z dzieciństwem. Gdy zaczynało się robić zimno, każdy dzieciak wyglądał jak wielki szybko przemieszczający się z miejsca w miejsce nadmuchany balon (ponieważ kurtki zwykle były co najmniej o rozmiar za duże).

Fortunatelly down coats trend today has nothing to do with a big thing in the shades of khaki. In addition they are very warm, which is very important during Polish winters. Here are some rules on how to pick a down coat for Your body type.
Na szczęście moda na kurtki i płaszcze puchowe dziś często nie ma wiele wspólnego z wielkim tworem w kolorze khaki. Do tego są wyjątkowo ciepłe, co jest ważne na polskie zimy. Oto klika zasad doboru tych płaszczy dla różnych typów sylwetek.


HOURGLASS KLEPSYDRA
Pick tailored coats. This effect can be achieved both with a belt or special cut. Your perfect shapes will be accentuated  with a big collar, which is going to create a beutifull V-shape when You open Your coat up to 1/3 or a gathering of the bottom. Pick coats with quilting - it makes a down in the lining behave properly and doesn't make You look wider. Moderate amount of fake fur at the hood won't be a mistake.
Wybieraj płaszcze dopasowane w talii. Ten efekt można uzyskać zarówno paskiem, jak i odpowiednim taliowaniem. Twoje idealne kształty podkreśli też duży kołnierz, który po rozpięciu kurtki do 1/3 będzie się układał w duże V, oraz ściągacz na dole kurtki, która kończy się zaraz za pośladkami. Wybieraj kurtki z przeszyciami - to pozwala puchowi w podszyciu utrzymywać się w ryzach, żeby niepotrzebnie nie poszerzać niektórych części ciała. Umiarkowana ilość futerka przy kapturze nie będzie błędem.
COLUMN KOLUMNA
A belt in a coat like this is a must for You. Pick coats with a big collar or chevron on Your shoulders and pockets with flaps at hip. Avoid gathering at the bottom. Try to pick diagonally quilted coat.
Pasek w takiej kurtce dla Ciebie to podstawa. Wybieraj kurtki z dużym kołnierzem lub pagonami na ramionach i kieszeniami przyszytymi na ukos na biodrach. Unikaj ściągacza na dole. Jeśli wybierasz kurtkę z przeszyciami, staraj się, żeby były ukośne.
PEAR GRUSZKA
A down coat for You should broaden the top of Your silhouette. That's why You should choose coats with big, furry collars, chevrons on shoulders or big ornaments like buttons or zippers in the top parts to draw attention to these sections. Avoid pockets with flaps at Your hip. If You want a globe bottom, make sure it gets wider from Your waist.
Płaszcz puchowy dla Ciebie powinien powiększać górne obszary Twojego ciała, dlatego wybieraj płaszcze z dużymi, puchowymi kapturami, pagonami na ramionach lub ozdobami (guzikami, zamkami) w górnych częściach, aby przykuwały uwagę właśnie tam. Unikaj kieszeni, przyszywanych na wysokości bioder. Jeśli chcesz rozkloszowany płaszcz, zadbaj o to, by zaczynał się rozszerzać już od talii.
CARROT MARCHEWKA
Your task is to optically broaden Your hips, to make them look proportional to Your shoulders. That's why You need to avoid too big collars, unless You wear a coar unzipped up to 1/3. Pick globe bottoms with pockets with flaps at Your hip.
Twoim zadaniem jest optycznie poszerzyć swoje biodra, aby wyglądały proporcjonalnie do Twoich ramion, dlatego unikaj zbyt dużych kołnierzy, chyba, że nosisz płaszcz rozpięty do 1/3. Wybieraj rozkloszowane doły, z kieszeniami z patkami na wysokości bioder.  APPLE JABŁKO
Unfortunatelly down coats are not meant for You:(. If You normally wear a size 12 or bigger, You're going to look like a frankfurter, especially if You pick a quilted coat). If You insist and You normally wear sizes smaller than 12, look at propositions for COLUMN. Remember, to look good, You need to optically broaden Your hips and shoulders and accentuate Your waist.
Niestety kurtki puchowe nie są dla Ciebie:(. Jeśli nosiz rozmiar conajmniej 40, będziesz wyglądała w niej jak serdelek, szczególnie jeśli jest przeszywany. Jeśli jednak bardzo Ci  zależy i normalnie nosisz rozmiar mniejszy niż 40, przypatrz się propozycjom dla KOLUMNY. Pamiętaj, żeby dobrze wyglądać, musisz się starać optycznie poszerzyć biodra i ramiona oraz zaznaczyć talię.


Down coats shown here can be found at 
Płaszcze puchowe przedstawione tutaj można znaleźć na
NORDSTORM  NET-A-PORTER
 
Good Luck:)
Powodzenia:)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz