czwartek, 20 grudnia 2012

ZIPPER FLOWER BROOCH Broszka z zamka - tutorialZIPPER FLOWER BROOCH IS A THIRD AND THE LAST PRIZE TO WIN IN THE LOTTERY YOU CAN LEARN ABOUT HERE
BROSZKA Z ZAMKA TO TRZECIA I OSTATNIA NAGRODA DO WYGRANIA W LOTERII, O KTÓREJ MOŻECIE WIĘCEJ PRZECZYTAĆ TUTAJ

Here are some instructions on how to Do It Youurself:
You're going to need: a 90 cm long zipper with metal teeth, glue gun, scissors, piece of a thicker fabric, brooch safety pin (avaliable in every haberdashery).

Oto instrukcja jak ją zrobić samemu:
Będziesz potrzebował: zamek z metalowymi zębami o dł. 90 cm., pistolet z klejem lub kropelkę, nożyczki, kawałek sztywnego materiału i agrafkę do broszek (dostępną w każdej pasmanterii).

1. Cut off ends of the zipper.
1. Odetnij końcówki zamka.


2. Cut an 8cm diameter circle out of a thick fabric.
2. Wytnij ze sztywnego materiału kółko o średnicy ok 8cm.


3. Squeeze some glue in the centre and stick one end of the zipper to it.
3. Wyciśnij klej na środek kółka i przyklej końcówkę zamka


4. Squeeze some glue in the same place as the last time and make a loop with fabric edges of the zipper touching each other and no longer than a circle, just like in the picture. You need to make a little triangle above the teeth.

4. W tym samym miejscu co poprzednio wyciśnij klej i zrób pętelkę tak, żeby materiałowe brzegi zamka się ze sobą stykały i żeby cała pętelka nie wychodziła poza kółko, tak jak na zdjęciu. Powyżej zębów ma wyjść taki trójkąt.


5. Carry on until You make 5 of them.
5. Kontynuuj aż zrobisz 5 pętelek.6. Now, the other 5 loops, but smaller.
6. Teraz kolejne 5 pętelek, ale trochę mniejszych.7. Take the left end (there should be about 10cm of it left). Put some glue on it and role until You reach the flower.
7. Teraz musisz zwinąć końcówkę, która została, powinno zostać ok 10cm. Nanieś na nią klej i zwijaj, aż dojedziesz do końca.
8. Squeeze some glue in the centre and press firmly.
9. Cut off the unnecessary part of the thick material.

8. Wyciśnij klej na sam środek kwiatka i mocno dociśnij rulon zębami do góry.
9. Obetnij zbędną ilość materiału spod spodu.


10. Squeeze some glue in the brooch safety pin and press. Hold for a while.

10. Wyciśnij klej na agrafkę do broszek i mocno dociśnij cały kwiatek, przytrzymaj tak chwilę.


AND DONE:)
 I GOTOWE:)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz