czwartek, 6 grudnia 2012

HOW TO MAKE A TUCKED SKIRT? Jak przy pomocy ruchów perystaltycznych jelit zrobić spódnicę bombkę??

No matter what body shape You are, it's almost always about making an illusion that Your body is an hourglass (unless You are one)... and what comes next... optically broadening either a top or bottom of Your body and accentuating Your waist. This tutorial is for people who has to optically broaden lower parts of their body - especially CARROTS and COLUMNS.

Nieważne jaki masz typ budowy ciała, prawie zawsze chodzi o to, żeby stworzyć iluzję, że Twoje ciało to klepsydra (no chyba, że nią jesteś...), a co za tym idzie, poszerzyć optycznie albo górę, albo dół Tojego ciała i podkreślić talię. Ten tutorial jest dla osób, które muszą poszerzyć dolne części swojego ciała - szczególnie MARCHEWKA i KOLUMNA.


When You look at the dress below, you can hardly say anything about it... basic, too long, I look as if I were pregnant wearing it. You have few it-will-do things in Your closet for sure... Maybe it's time to redo them in a simple way to make them look better??:)

Jak się spojrzy na sukienkę poniżej to niewiele można o niej powiedzieć... jest zwykła, za długa, wyglądam w niej jak w ciąży. Na pewno macie w szafie kilka takich rzeczy, które niby są ok, ale dupy nie urywają... Może właśnie nadszedł czas, żeby je przerobić w prosty sposób, żeby stały się trochę fajniejsze??:)

I propose to make a tucked bottom dress in this case, gather here and there and maybe something  worth a penny will come out of it.
I make it with a help of sewing machine, but if You lack it, it's not a problem at all. Just do everything with Your bare hands:) You're going to need an elastic (like the one from a grandma's panties), a safety pin, a needle and a matching thread. Let's do it:)

To co proponuję zrobić w przypadku tej sukienki to zrobić z niej bombkę, czyli pomarszczyć ją tu i tam, może coś wyjdzie;)
Ja robię to przy pomocy maszyny do szycia, ale jeśli nie macie takowej, to nie jest to w ogóle problemem. Po prostu róbcie to samo ręcznie. Potrzebna będzie tylko gumka (taka od majtek babci;), agrafka igła i nić w kolorze ubrania. Do dzieła:)


Turn the dress left side out and find side seems. Put Your footer max 1 cm from the seem, at the bottom of the dress. Before You start to sew, pull a large piece (15cm) of thread from the spool and bobbin (the ones You have to cut after You finish), set the biggest stitch length (it has to be loose), stick the needle at the bottom of the dress, leaving the edge fold and sew untill You don't want Your dress to gather any more, do not secure the seems. Repear everything with the other side of the seem and with another seem of the dress.

Odwróć sukienkę na lewą stronę i znajdź jej boczne szwy. U dołu sukienki przy jednym ze szwów (1 cm max) ustaw stopkę maszyny. Zanim zaczniesz szyć wyciągnij duży kawałek nitek ze szpulki i bębenka (te co później wystają i trzeba je ucinać), ok. 15 cm, ustaw długość ściegu na najwyższy (ścieg ma być bardzo luźny), wbij igłę przy samym spodzie, ale ponad zawinięciem brzegu i szyj tak długo aż dojedziesz do miejsca gdzie sukienka ma się przestać marszczyć, nie cofaj ściegu. Znów zostaw trochę wolnej nitki i nie cofaj ściegu. Powtórz to samo po drugiej stronie tego samego szwu i przy drugim szwie.On the left side of the fabric, at the end of seems You're going to find one, long thread. Tie it with the thread from the seem next to it, but do not pull. Do the same thing in the other end of the seem and the other side of the dress.

Na lewej stronie materiału znajdziesz jedną długą nitkę na każdym końcu szwu, który przed chwilą stworzyłeś. Zwiąż ją z drugą nitką wystającą z sąsiadującego szwu mocno, ale nie ściągaj jeszcze. Zrób to samo z drugiej strony szwu i po drugiej stronie sukienki. Now it's time for an elastic. Make a little hole in the fold of the edge of the dress, but only in the inner layer of the fabric.
Teraz czas na gumkę. Zrób małą dziurkę w zawinięciu brzegu, ale tylko w wewnętrznej warstwie materiału.

Pin a safety pin to one end of the elastic. If Your is as much dilapidated as mine, You can put a tape around it not to let it open and hurt the fabric and Your fingers. Make sure the elastic is long enough not to slip in the tunnel entirely, because it's particuralry irritating. You can pin the other end of it with another safety pin to the fabric.

Put the safety pin in the hole and just like peristaltic movements of the intestines, pull the safety pin along the tunnel untill it shows back in the hole. Take it out and tie the elastic loosely.

 Na jednym końcu gumki przymocuj agrafkę. Jeśli Twoja jest tak samo sfatygowana jak moja, możesz okleić ją taśmą klejącą, żeby się nie otwierała podczas przeciągania i nie wbijała się w materiał i Twoje palce. Dopilnuj, żeby gumka była na tyle długa, żeby się nie wślizgnęła cała do tunelu, bo to jest wyjątkowo irytujące. Możesz też na wszelki wypadek przymocować drugi koniec gumki do materiału agrafką.

Włóż agrafkę do otworu i niczym ruchami perystaltycznymi jelit, przeciągaj gumkę przez tunel aż agrafka pojawi się znów w otworze. Wyciągnij i luźno zwiąż gumkę.

Turn the dress right side out and tie threads at the upper ends of the seems. Line the fabric up along the seem and pull two left threads at the bottom of the dress, gathering the fabric.

Teraz obróć sukienkę na prawą stronę i znów zwiąż dwie nitki, ale tylko u góry przy dwóch szwach sukienki. Wyrównaj materiał wzdłuż szwu i pociągnij za dwie wystające nitki u dołu sukienki, marszcząc materiał.Put the dress on and adapt the length of an elastic and intensiveness of the gathering. When You are satisfied, tie the left threads and sew together the elastic. DONE:)

 Załóż sukienkę na siebie i dostosuj długość gumki i gęstość marszczenia. Jak już będziesz zadowolona to zwiąż nitki ze sobą przy szwach, a gumkę zszyj. GOTOWE:)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz